Meny

Aktuellt

27 Nov Ostlänken-frågor rätades ut på Kompetensforum

- Det är en tuff tidplan men den håller om ingen rör den! Det menar Ali Sadeghi, Trafikverkets projektchef för Ostlänken om de senaste dagarnas ra...

Sörmlandsstrategin

Sörmlands regionala utvecklingsprogram styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet inom områdena kompetens, infrastruktur, näringslivsutveckling och samhä...

Läs mer

Lediga tjänster

Regiondirektör

Regionförbundet Sörmland söker en engagerande och drivande regiondirektör med övergripande ansvar för utvecklingen av förbundets verksamhet.

Regiondirektör

Regionförbundet Sörmland söker en engagerande och drivande regiondirektör med övergripande ansvar för utvecklingen av förbundets verksamhet.

Publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer.

 • Byggandet av infrastruktur längs Ostlänken kommer att ställa krav på tillgång till vissa yrkeskompetenser. I den här rapporten som är framtagen av Sweco på uppdrag av Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland och Östsvenska Handelskammaren redovisas vilka kompetenser det handlar om.
  Byggandet av infrastruktur längs Ostlänken kommer att ställa krav på tillgång till vissa yrkesko...
 • Sörmland är ovanligt beroende av arbetspendling till omkringliggande län, men möjligheten till bekväm pendling inom länet är svag. I den här rapporten, som tagits fram i samarbete med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, visualiseras kollektivtrafikens utbud och restider.
  Sörmland är ovanligt beroende av arbetspendling till omkringliggande län, men möjligheten till be...
 • Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm. Strategin reviderades 2014.
  Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Det välkomnande Sörmland - en attraktiv...
 • Läs slututvärderingen av projektet Fler innovationer helt enkelt- en del av innovationsmotorn. Rapport 2014.
  Läs slututvärderingen av projektet Fler innovationer helt enkelt- en del av innovationsmotorn. Ra...
 • Sörmlands regionala utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, finns här att läsa i kortversion.
  Sörmlands regionala utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, finns här att läsa i kortversion.
 • Vilka effekter kan byggandet av Ostlänken få för Sörmland och dess kommuner? Rapporten är framtagen av Vectura på uppdrag av Regionförbundet Sörmland.
  Vilka effekter kan byggandet av Ostlänken få för Sörmland och dess kommuner? Rapporten är framtag...
 • Näckrosleden, en 70 mil lång cykelturistled som går igenom alla Sörmlands kommuner, har inventerats utifrån Trafikverkets kvalitetskriterier för cykelturistleder.
  Näckrosleden, en 70 mil lång cykelturistled som går igenom alla Sörmlands kommuner, har inventera...
 • Kompetensmagasinet är en lite annorlunda slutrapport av kompetensberedningens arbete eftersom den är presenterad i en rad artiklar i magasinsform.
  Kompetensmagasinet är en lite annorlunda slutrapport av kompetensberedningens arbete eftersom den...
 • Destinationsutveckling Sörmland - vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 är en informationsfolder som berättar om hur Sörmland ska fokusera på en internationell besöksnäring. Foldern är framtagen i samarbete med Sörmlands turismutveckling AB.
  Destinationsutveckling Sörmland - vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 är en informationsfol...
 • Innovationer inom alla sektorer i samhället är viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Den regionala innovationsstrategin för Sörmland har arbetats fram tillsammans med länets kommuner och landstinget, samt med andra viktiga samarbetsparters.
  Innovationer inom alla sektorer i samhället är viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. De...
 • Här kan du läsa den fullständiga versionen av Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012.
  Här kan du läsa den fullständiga versionen av Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012.
 • Här kan du läsa Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012 utan fördjupade analyser.
  Här kan du läsa Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012 utan fördjupade analyser.
 • Rapporten Tillgänglighet och Tobins Q lyfter tre trafikscenarier och deras betydelse för fastighetspriser och tillgänglighet. Publicerad 2013.
  Rapporten Tillgänglighet och Tobins Q lyfter tre trafikscenarier och deras betydelse för fastighe...
 • Sörmlandsstrategin 2020 är länets regionala utvecklingsprogram och är indelad i fyra målområden.
  Sörmlandsstrategin 2020 är länets regionala utvecklingsprogram och är indelad i fyra målområden.
 • Berättelser om sörmlänningar som gjort det. Förverkligat sin idé till en innovation, alltså. Här möter du bland annat Eddie som tagit fram en smart lösning som säkrar glidet på brädan, och sportiga Eva som får kvinnor att känna sig som män - i vissa sammanhang!
  Berättelser om sörmlänningar som gjort det. Förverkligat sin idé till en innovation, alltså. Här...