Meny

Regionförbundet Sörmlands uppdrag

Nyhetsbild:

Regionförbundet Sörmland är medlemmarnas organ för regional utveckling och samordning. Arbetet sker enligt uppdragen som slagits fast i förbundsordningen och enligt lagen om samverkansorgan.

Regionförbundet Sörmlands uppdrag enligt förbundsordningen

Regionförbundet Sörmland ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: 

  • Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten.
  • Verkställa regionala uppdrag från staten.
  • Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde.
  • Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet.

 

Regionförbundet Sörmlands uppgifter enligt lagen om samverkansorgan

  • Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter.
  • Samordna insatser för genomförandet av strategin.
  • Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
  • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  • Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Cristine Dahlbom Nygren

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Cristine Dahlbom Nygren

Regiondirektör

Chef för förbundskontoret med det övergripande ansvaret för utvecklingen av Regionförbundet Sörmlands verksamhet.

Skicka e-post
Telefon: 073-086 52 67