Meny

Ersättningar och arvoden

Ersättningar och arvoden

Ersättningarna regleras i regionförbundets ersättningsreglemente, vilket är berett av Eskilstuna kommuns arvodeskommitté och fastställt av kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Underlaget för utbetalningen utgörs av reseräkningar från regionstyrelsens sammanträden (fylls i och lämnas in vid varje sammanträde) samt närvarolistor från arbetsutskottets sammanträden.

Redaktör: Ann-Sofi Andersson

Uppdaterad: 2015-04-24