Meny

Kallelse och handlingar till styrelsen

Regionstyrelsen sammanträder fredag den 2 juni 2017 på Blommenhof hotell i Nyköping, kl 9-14.

Tid:      kl 9.00-ca 14.00
Plats:   Blommenhof hotell, Nyköping
Lokal:  Äppellunden

 

Preliminära hålltider för dagen:

  9.00       Sammanträdet startar
                Behandling av ärenden enligt dagordning                
12.00 ca   Lunch
13.00 ca   Sammanträdet återupptas
                Behandling av kvarvarande ärenden
                Sammanträdet avslutas

 

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas

 2. Val av justerare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Information/vägledningsdiskussion

  a) Rapport från regionstyrelsens beredningar
      Respektive berednings ordförande
  b) Sörmlandsstrategin
      Johanna Sundelöf, strateg
  c) Regionfrågan
      Viking Jonsson, ordförande
  d) Varumärkesundersökning, resultat av enkät
      Monica Swärd, kommunikationsansvarig
  e) Kommentarer till beslutsärendena
      Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör
   
 5. Yttrande gällande Landstinget Sörmlands ansökan om att bilda region

 6. Valärenden

 7. Anmälningsärenden

 8. Övriga frågor

 9. Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-05-31

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53