Meny

Kallelser och handlingar till styrelsen

Nästa sammanträde med regionstyrelsen hålls fredag den 2 juni 2017 på Blommenhof hotell i Nyköping, kl 9-14.

Här publiceras kallelsen och handlingar till ärendena veckan före sammanträdet.

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53