Meny

Protokoll från 2 juni 2016

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 2 juni 2016

Enskilda beslut med handlingar

§ 18 Val av justerare

§ 19 Fastställande av dagordning

§ 20 Information/vägledningsdiskussion

§ 21 Trafikverkets remiss Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

§ 22 Adjungering till regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträden

§ 23 Valärende

§ 24 Anmälningsärenden

§ 25 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2016-06-23