Meny

Protokoll från sammanträde den 2 juni 2017

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 2 juni 2017


Enskilda beslut med handlingar

§ 23 Val av justerare

§ 24 Fastställande av dagordning

§ 25 Information/vägledningsdiskussion

§ 26 Yttrande gällande Landstinget Sörmlands ansökan om att bilda region

§ 27 Valärenden

§ 28 Anmälningsärenden

§ 29 Övriga frågor och avslutning

 

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-06-20