Meny

Finanspolicy

Det övergripande målet för finansverksamheten inom regionförbundet är att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt.

Målsättningen är att regionförbundet ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Finanspolicyn antogs av regionfullmäktige den 24 november 2005.

Finanspolicy

 

 

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2016-03-18