Meny

2015

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-02-02

Bedömning av utländska entreprenörer i samband med Ostlänken

Bedömning av utländska entreprenörer i samband med Ostlänken

Hur ser entreprenadmarknaden ut idag, hur kommer Ostlänkens upphandlingar att göras och vilka erfarenheter från andra liknande projekt finns? Den här rapporten bygger på samtal med personer med lång erfarenhet inom branschen som gör bedömningar av hur framtiden kan se ut.

Tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt

Tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt

Hur ska vi arbeta för att utveckla Stockholm Skavsta flygplats till en nationell flygplats och internationell nod i det europeiska transportsystemet? Och hur får näringslivet i närområdet störst nytta av utvecklingen?

Hållbart resande i Sörmland

Hållbart resande i Sörmland

Sörmland är ovanligt beroende av arbetspendling till omkringliggande län, men möjligheten till bekväm pendling inom länet är svag. I den här rapporten, som tagits fram i samarbete med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, visualiseras kollektivtrafikens utbud och restider.

Kompetensbehov för byggandet av infrastruktur längs Ostlänken

Kompetensbehov för byggandet av infrastruktur längs Ostlänken

Byggandet av infrastruktur längs Ostlänken kommer att ställa krav på tillgång till vissa yrkeskompetenser. I den här rapporten som är framtagen av Sweco på uppdrag av Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland och Östsvenska Handelskammaren redovisas vilka kompetenser det handlar om.

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Carina Wilhelmsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Carina Wilhelmsson

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev samt registrator.

Skicka e-post
Telefon: 073-324 87 70