Meny

Flyktingkrisen

Den pågående flyktingkrisen engagerar mer eller mindre hela samhället. Regionförbundet Sörmland har i dagsläget inget särskilt uppdrag direkt kopplat till flyktingkrisen men bevakar frågan.

Regionförbundet arbetar i dagsläget med integration ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv och inte med akuta insatser. Det är dock tydligt att den akuta situation vi ser nu kommer att få långsiktiga effekter. En av de viktigaste uppgifterna just nu är därför att följa utvecklingen och analysera hur den påverkar Sörmlands långsiktiga förutsättningar. Detta gör vi genom särskilda analysinsatser och här kan du läsa mer om vårt arbete. 

Information från andra aktörer hittar du här: 

Migrationsverkets hemsida 

Länsstyrelsen i Sörmland

Arbetsförmedlingen 

Sveriges kommuner och landstings hemsida 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-04-18

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36