Meny

Innovationskraft Sörmland 2020

Nyhetsbild: Bild på en kvinnlig innovatör som gått utanför boxen och tittar ut från ett runt bo i ett träd.

I Sörmland strävar vi efter att en mångfald av idéer ska kommersialiseras eller komma till nytta på annat sätt. Därför har Regionförbundet Sörmland tagit fram en regional innovationsstrategi för Sörmland, tillsammans med länets kommuner, Mälardalens högskola och de innovationsstödjande organisationerna.

2014 antogs en innovationsstrategi för Sörmland som  ska bidra till bättre samordning av det regionala stödsystemet för innovation. Målet med strategin är att fler idéer ska omsättas i produkter och tjänster, att näringslivet ska förnyas och utvecklas och att vi tillsammans blir bättre på att lösa samhällsutmaningar, som miljö, hälsa, integration och jämställdhet. Prioriterade områden inom strategin är:

  • Idébäraren i centrum
  • Stark och öppen innovationskultur
  • Innovation i befintliga företag och ökad kommersialisering
  • Innovation i offentlig verksamhet

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi för smart specialisering i Sörmland. Där vi gör en noggrann analys av vårt näringsliv, för att definiera länets strategiska styrkeområden.

Inom dessa områden vill vi kraftsamla för att Sörmland i framtiden ska stå starkt i den globala konkurrensen. Arbetet görs inom projektet "Strong", med stöd från Tillväxtverket.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-01-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Emma Hanson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Emma Hanson

Strateg

Förverkligandet av Innovationsstrategin.

Skicka e-post
Telefon: 070-655 33 32