Meny

Kalender

November 29

Sammanträde - Beredningen för jämlik hälsa

Läs mer

December 05

Så drivs skogsbruket i Sörmland år 2025

Läs mer

December 05

Biodrivtinget

Läs mer

December 06

Arbetsutskottets sammanträde

Läs mer

December 07

Morgonsoffan i KFV

Läs mer

December 07

Kompetensberedningens sammanträde

Läs mer

December 14

Beredningsgruppen för infrastruktur och bostäder

Läs mer

December 20

Regionstyrelsens sammanträde

Läs mer

Februari 01

Morgonsoffan i KFV

Läs mer

April 05

Morgonsoffan i KFV

Läs mer

Oktober 04

Morgonsoffan i KFV

Läs mer

December 06

Morgonsoffan i KFV

Läs mer

Redaktör: Webbredaktör

Uppdaterad: 2018-01-16

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Maria Edström

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Maria Edström

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev.

Skicka e-post
Telefon: 070-644 88 81