Meny

Medarbetare

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-06-21

Cristine Dahlbom

Cristine Dahlbom

Regiondirektör

Chef för förbundskontoret med det övergripande ansvaret för utvecklingen av Regionförbundet Sörmlands verksamhet.

E-post:
Telefon: 073-086 52 67

Catharina Frändberg

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

E-post:
Telefon: 070 - 234 59 36

Ann-Britt Nordahl

Ann-Britt Nordahl

HR-chef

E-post:
Telefon: 070-220 08 22

Monica Swärd

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

E-post:
Telefon: 070 - 528 49 58

Agneta Engström

Agneta Engström

Länsprojektledare

Leder socialfondsprojektet #jagmed.

E-post:
Telefon: 070-3002703

Anna Knutsson

Anna Knutsson

Strateg

Regionala kompetensplattformen och kompetensberedningen.

E-post:
Telefon: 070-248 44 92

Anna Svedlund

Anna Svedlund

Strateg

E-post:
Telefon: 076-340 49 19

Ann-Sofi Andersson

Ann-Sofi Andersson

Administratör

Sekreterare till regiondirektören, personallöner samt arvoden till förtroendevalda.

E-post:
Telefon: 070-509 83 74

Camilla Neudorfer

Camilla Neudorfer

Strateg

Jämställdhet och integrationsfrågor.

E-post:
Telefon: 070-673 80 90

Christoffer Wendel

Christoffer Wendel

Strateg

Infrastrukturutveckling

E-post:
Telefon: 070-679 78 82

Elisabeth Langgren Lundov

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

E-post:
Telefon: 070-666 49 64

Emma Hanson

Emma Hanson

Strateg

Förverkligandet av Innovationsstrategin.

E-post:
Telefon: 070-655 33 32

Ewa Klein

Ewa Klein

Ekonomiadministratör

Fakturahantering och ekonomiska redovisningar.

E-post:
Telefon: 072-536 79 75

Fredrik Högberg

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

E-post:
Telefon: 073-596 72 57

Göran Wide

Göran Wide

Strateg

Digitalisering och strategiska bredbandsfrågor.

E-post:
Telefon: 072-740 22 26

Johanna Sundelöf

Johanna Sundelöf

Strateg

Samhällsplanering och Sörmlandsstrategin.

E-post:
Telefon: 070-234 28 20

Jon Wiggh

Jon Wiggh

GIS-strateg

E-post:
Telefon: 073-324 87 70

Lina Widlund

Lina Widlund

Strateg

Analyser och projekt inom samhällsplaneringsområdet.

E-post:
Telefon: 072-725 77 20

Magnus Hanberth

Magnus Hanberth

Ekonom

E-post:
Telefon: 0734 – 04 04 80

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Strateg

Näringslivsfrågor och EU:s strukturfonder.

E-post:
Telefon: 070-649 74 87

Maria Edström

Maria Edström

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev.

E-post:
Telefon: 070-644 88 81

Maria Fyrby

Maria Fyrby

Strateg

Infrastruktur och transporter

E-post:
Telefon: 072-229 20 46

Maria Hernborg

Maria Hernborg

Administratör

E-post:
Telefon: 070-653 46 00

Oscar Sundås

Oscar Sundås

Strateg

Jämställdhet och administrativa frågor.

E-post:
Telefon: 076-140 99 34

Ulrika Sörblad

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

E-post:
Telefon: 070-666 41 53

Åsa-Karin Blomqvist

Åsa-Karin Blomqvist

Administrativ chef (tjänstledig)

Chef för administrativa enheten, med ansvar för ekonomi- och personalfrågor.

E-post:
Telefon: 070 - 290 70 79

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Maria Edström

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Maria Edström

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev.

Skicka e-post
Telefon: 070-644 88 81

Värdegrund

”Inom Regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig ledande i vårt arbete och förhållningssätt”.

”Inom Regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig ledande i vårt arbete och förhållningssätt”.