Meny

Åsa Kullgren i spetsen för ny hälsoberedning

Bild på två småflickor som håller om varandra.

-Jämlik hälsa är ett brett område och därför kommer vårt arbete i första hand att koncentreras på barn, unga och personer med utomeuropeisk bakgrund, säger Åsa Kullgren (S), som leder den nya beredningen för jämlik hälsa som regionstyrelsen inrättat.

 - Vi vet att arbetslöshet, lägre utbildning och boendemiljö påverkar hälsan. När det gäller barn och ungdomar vet vi att det bland annat handlar om psykisk ohälsa och att barn rör sig betydligt mindre än vad barn gjorde förr, tillägger hon. Beredningens uppdrag består bland annat av att sätta sig in i och sprida kunskap om de faktorer som påverkar folkhälsans utveckling, lära av andra landstings och regioners arbete och ta initiativ till ytterligare samarbeten i länet kring jämlik hälsa och social hållbarhet.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...