Meny

Smarta tekniska lösningar i sociala sammanhang

Bild på en robotkatt.
Robotkatten är en av de tekniska lösningar vars sociala nytta för både boende och personal inom äldreomsorgen är något som forskare från Mälardalens högskola har undersökt. Foto: Mälardalens högskola.

När forskare och företag slår sin kloka huvuden ihop händer det grejer! Det märktes när samverkansprojektet mellan Regionförbundet Sörmland och Arenan för hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens högskola presenterade fyra samarbeten som varit särskilt framgångsrika.


Bland projekten som presenterades finns en robotkatt som fungerar som husdjur på äldreboenden, och forskare har studerat hur den påverkar vårdpersonalens arbetsmiljö. Tekniska lösningar i sociala sammanhang är det som förenar de olika projekten.

Regionförbundet Sörmland har finansierat projekten, vilket har frigjort tid för forskarna att kunna arbeta tillsammans med företagen utifrån deras behov.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...