Meny

Lär mer om EU-projekt!

Bild på Europaparlamentet i Bryssel.

Nu finns möjligheten för länets alla kommuner och landstinget att bli bättre rustade att möta den nya EU-programperioden.

Med ökad kunskap om hur EU-projekt bör hanteras blir förutsättningar att dra nyttja av projektresultaten större. Därför anordnas nio olika utbildningar som bland annat handlar om hur ett projekt startas, leds, redovisas, implementeras och följs upp. Utbildningarna vänder sig både till dig som redan har erfarenhet av att arbeta i EU-projekt och till dig kan komma att bli involverad i dem, i egenskap av politiker eller tjänsteman. Kurserna är avgiftsfria men antalet platser är begränsat. Vill du veta mer svarar Elisabeth Langgren Lundov gärna på dina frågor.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...