Meny

Mötesplatsen som stödjer företagande

Bild på en ekonomisk utvecklingskurva.

Genom samarbete ska vi erbjuda bästa möjliga stöd till företag i Sörmland, utifrån de behov som finns.

Det var utgångspunkten för Mötesplats Sörmland som den 4 februari samlade ett 40-tal personer, verksamma inom företagsstödsystemet i länet.

Create, företagsinkubatorn i Eskilstuna-Västerås presenterade hur de erbjuder stöd till affärsutveckling för företag som vill växa. Sörmlandsfonden berättade hur de kan tillföra kontakter, kompetens och vissa fall kapital, med hjälp av en stor krets av investerare som är bosatta i Sörmland.

Dagen ägnades också åt praktiska övningar. Unga företagare presenterade affärsidéer för grupper med representanter från de olika stödorganisationerna, och fick en direkt återkoppling med råd om hur de kan utvecklas.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...