Meny

Vilka jobb ger infrastrukturen runt Ostlänken?

Bild på anläggningsarbetare som jobbar på hög höjd.

Ostlänken är den enskilt största infrastrukturinvesteringen som gjorts i modern tid. För den östsvenska regionen innebär den stora möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner.

När byggandet tar fart ökar också efterfrågan på arbetskraft för övriga utvecklingsprojekt i och runt städerna längs med Ostlänken, bland annat i form av vägar, handelsfastigheter och bostäder.

För att möta de framtida behoven av arbetskraft har en rapport som bedömer hur efterfrågas kommer att se ut i samband med att städerna utvecklas och förändras tagits fram på uppdrag av Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland och Östsvenska Handelskammaren.

Rapporten kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken

Här kan du läsa rapporten Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...