Meny

Vill behålla industrikompetens

Bild på en ung man som sköter en skärmaskin.

Regionförbundet har i dagarna beslutat att stötta förberedelserna att byggas upp ett industriellt utvecklingscenter i Katrineholm med en halv miljon kronor. Insatsen är en konsekvens av Ericssons beslut att lägga ned hela verksamheten i Katrineholm och därmed friställa 400 personer.

- Det här är en angelägenhet för hela länet, säger Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. Ett industriellt utvecklingscentrum i Katrineholm stämmer därför väl överens med det arbete som regionförbundet redan bedriver kring näringslivets styrkeområden, tillägger han.

Sedan en tid tillbaka har regionförbundet påbörjat ett arbete kring ”Smart specialisering” i Sörmland vilket innebär att man, i samverkan med kommunerna, ska beskriva det sörmländska näringslivets styrkeområden.

- Att ta tillvara på länets starka industrikompetens är något som sannolikt prioriteras i det kommande arbetet. Därför är det naturligt att redan nu, i samband med Ericssons avveckling i Katrineholm, ta ett grepp för hela länet, säger Viking Jonsson.

Tillsammans med Mälardalen Industrial Technological Center (MITC) och Mälardalens högskola är det tänkt att en utvecklingsresurs inom områdena produktionsteknik, tillverkning och logistik ska byggas. Personer som är idag är anställda på Ericsson, och som har relevant utbildning och kompetens, kan på så sätt även i fortsättningen finnas kvar i Sörmland.

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06