Meny

Hälsoteknik och skola fokus för samarbete

Välfärdsteknik är ett forskningsområde inom Mälardalens högskola. Foto: Mälardalens högskola, Jonas Bilberg

800 000 kronor satsar Regionförbundet i år på samarbetet med Mälardalens högskola. Det är en förstärkning för att kunna gå djupare i frågor som i första hand rör utveckling av ny teknik inom vård och omsorg och kompetensutveckling för personal i förskola och skola.

– Genom det här avtalet stärker regionförbundet och Mälardalens högskola sin samverkan ytterligare. Det bidrar till att höja utbildningsnivån i länet och få innovation och förnyelse i både näringsliv och offentlig sektor, säger Göran Norberg, förbundsdirektör för Regionförbundet Sörmland.

500 000 kronor av beloppet satsas på att knyta forskare till regionförbundets arbetsgrupp ”Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg”. Där väntas de bidra med erfarenheter kring ny hälso- och välfärdsteknik som till exempel kan förändra arbetssätt. Tekniken ska utgå från användarens perspektiv och möta de behov som barn, vuxna och äldre har i sitt vardagsliv eller arbetsliv. Samarbetspartner där är högskolans Arenan för hälso- och välfärdsteknik.

Resterade 300 000 kronor satsas på kompetensutveckling och fortbildning av personal i förskola och skola. Det ska bidra till att rusta kommunerna för att möta utmaningar som att få fler elever att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg, att introducera nyanlända barn och unga i skolsystemet och att göra läraryrket attraktivt för att säkra kompetensförsörjningen på sikt. I det här samarbetet är det högskolans Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande som är samarbetspartner.

För mer information, kontakta

Göran Norberg
070-644 56 25

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...