Meny

Nytt kreativt råd för innovationer

Bild på en kvinna som håller ett plakat med tecknade bilder kring innovation framför sig.

Sörmland har fått ett eget innovationsråd med 14 kreativa och erfarna personer som ställer sig till Regionförbundet Sörmlands förfogande. Rådet ska bidra till att göra verklighet av den regionala innovationsstrategin "Innovationskraft Sörmland 2020".

- Uppdraget är att hjälpa oss att utveckla, konkretisera och förverkliga den regionala innovationsstrategin, förklarar Emma Hanson, som är ansvarig för genomförandet av strategin.

Strategin togs fram under 2014 och nästa steg är en handlingsplan.

 

I rådet ingår följande personer:

Anders Wikström, forskare, lektor, Mälardalens högskola-SICS

Karolina Winbo, processledare, Mälardalens högskola- Automation region

Per Frankelius, docent, Linköpings universitet

Charlotte Norrman, lektor, Linköpings universitet

Jan Grönlund, landstingsdirektör, Landstinget Sörmland

Staffan Larsson, länsråd, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Karola Reuterström, lantbrukare, St. Lövhulta gård, LRF, AgroÖst

Jan Lindoff, industrialist, DoffCon AB

Pernilla Conley, kontorschef, Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland

Lars-Ola Lundkvist, vd, Westermo AB

Magnus Svensson, vd, Byggvarulistan

Birgitta Ewerlöf, vd, BirGo AB

Gustaf Hermelin, vd, Catena Fastigheter

Nina Nordling, vd, High Heaven

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...