Meny

Sörmlänningarna pendlar alltmer

Bild på ung kvinna som rest med buss. www.pixabay.com

Kollektivtrafiken spelar en stor roll för den framtida utvecklingen i Sörmland. Det visar rapporten "Hållbart resande i Sörmland".

 - Kollektivtrafiken är viktig för att stärka förutsättningarna för regionförstoringen. På vissa sträckor i Sörmland går det snabbare att åka tåg än bil och det är en faktor som spelar stor roll för ett hållbart resande och en attraktiv region, säger Viking Jonsson (S), ordförande för regionförbundet i en kommentar till rapporten.

Sörmlänningarna pendlar allt mer och allt längre sträckor, både mellan kommunerna och över länsgränserna. Den totala pendlingen ökade med 45 procent under åren 1993 till 2006. Utpendlingen över kommun- och länsgränserna har ökat med 60 procent och inpendlingen till länet ökade med 80 procent under samma tidsperiod.

Genom planerade tåg- och järnvägssatsningar i länet kommer resandet sannolikt att förstärkas ytterligare och expressbussar kommer också att fortsätta vara ett betydelsefullt komplement till tågtrafiken.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...