Meny

Stark ställning och högre lön efter YH-examen

Bild på kvinna som svetsar.

Det lönar sig att satsa på en yrkeshögskoleutbildning. Det visar en rapport som IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, nyligen presenterat. Nästa alla, nio av tio, som har fullföljt en yrkeshögskoleutbildning har arbete efter examen.

Det är bra siffror som rapporten visar. Visserligen hade ganska många av studenterna i fråga redan en fot inne på arbetsmarknaden, men deras ställning stärktes ändå avsevärt. Inte minst vad gäller möjligheten att tjäna bra. Personernas årsinkomster ökade från att ha legat på i genomsnitt cirka 100 000 kronor innan de började studera till att hamna på runt 250 000 kronor ett år efter examen. 

- Många bytte arbetsgivare, arbetade mer och med bättre betalda jobb efter examen, säger Patrik Lind på IFAU som arbetat fram rapporten.

Jämfört med studenter på en motsvarande högskoleutbildning inom samma ämnesområde är yrkeshögskolestudenterna ofta äldre och har mer arbetslivserfarenhet än högskolestudenterna. De har lägre grundskolebetyg och kommer i högre utsträckning från hem utan studietraditioner. Fördelen att yrkeshögskolestudenterna  snabbare kommer ut i arbetslivet efter examen och därmed har en högre årsinkomst, har på fem års sikt i stort sett jämnats ut, men en liten fördel för högskolestudenterna och som då i snitt tjänar 15 000 kronor mer per år.

 

Läs gärna mer om IFAU, och rapporten Yrkeshögskolan - vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06