Meny

Hur cyklar Sverige?

Bild på man som cyklar bland bilar.

Uppföljningar av hur kollektivtrafiken och biltrafiken ser ut finns det en lång tradition av, men nu har även cyklingen fått sitt första nationella bokslut.

Resandet i Sverige minskar totalt sett, men när det gäller cyklandet är nivån oförändrad. Av alla resor som görs i Sverige sker åtta procent av dem med cykel och mest populärt är det att cykla bland personer över 35 år.

Bland yngre är trenden nedåtgående och valet att cykla eller inte beror ofta på hur pass säker trafikmiljön upplevs vara. Storstäderna och de minsta kommunerna är de som har det största arbetet att göra för att vända trenden.

– Ju bättre vi underhåller cykelvägarna desto fler väljer att cykla, särskilt viktigt är underhållet på vintern med sandade, sopade och skottade cykelvägar, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet, i en kommentar på Trafikverkets webbplats.

Cykelfrämjandet har varit med i arbetet med att ta fram rapporten Nationellt cykelbokslut 2014 - hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg? som finns att läsa på Trafikverkets webbplats.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...