Meny

Regionbildning på gott och ont

Lindholmen Science Park i Göteborg.

Storregionen Västra Götaland bildades redan 1999, så där vet de hur det går till att bilda region. För att lyssna till politiker och tjänstemän som varit involverade i processen, gick i år Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens dit.

- Det är viktigt att ha siktet tydligt inställt, uppmanade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), som var med om att lösa processen på två år.

- I Västra Götaland finns det ingen särskilt västsvensk identitet, konstaterade vice ordförande Helen Eliasson (S), som en förklaring till att regionbildningen gick smidigt, utan någon större folkopinion.

Delegationen från Sörmland ägnade sig också åt att besöka Lindholmen Science Park, som gått från en blomstrande varvsindustri med 16 000 anställda till en infrastruktur för tillväxt med en genomströmning på 23 000 personer varje dag. Ett besök på Älvrummet, som mycket visuellt visar Göteborgs stadsplanering, var ytterligare ett uppskattat inslag, samt transport med Västtrafiks elbuss.

Även folkhälsa stod på programmet och Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, berättade om kommitténs strävan om en jämlik folkhälsa mellan olika grupper i samhället.

- Mellan de båda ändhållplatserna på 9:ans spårvagn i Göteborg skiljer det sju år i medellivslängd, förklarade han. Han påminde också om ”någonannanismen” det vill säga att det är någon annan som är ansvarig för hur det ser ut på olika håll i samhället.

Hela resan avslutades med att deltagarna samlades kring ett diskussionspass där huvudfrågan var hur vi i Sörmland går vidare i samverkan för att stärka den regionala utvecklingen.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...