Meny

Migrationsverket öppnar boenden med kort varsel

Bild på  flytvästar och flyktingar på en strand. Foto: Edward Lich, www.pixabay.com Edward Lich www.pixabay.com

Antalet asylsökande i Sverige just nu ligger på historiskt höga nivåer och för att Migrationsverket ska kunna fullgöra sitt huvuduppdrag att ge dem ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas, kommer det att behövs nya boenden med mycket kort varsel.

Migrationsverket hinner inte alltid informera

Behovet av platser är emellanåt så stort att Migrationsverket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in. Migrationsverket hoppas på din förståelse för detta.

 

Flera aktörer hjälper asylsökande

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till på både nationell, regional och kommunal nivå. Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.

Staten, genom Migrationsverket, ersätter kommunerna, landstingen och regionerna för skol- respektive sjukvårdskostnader.

 

Ensamkommande barn

Cirka en tredjedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.

www.migrationsverket.se kan du läsa mer om hur många personer som sökt asyl, hur asylprocessen går till och få svar på vanliga frågor.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06