Meny

Tysklands lärlingssystem inspirerade

Kompetensberedningen besöker München för att lära om Tysklands lärlingssystem. Foto: Göran Wide.

Tyskland har en mycket låg ungdomsarbetslöshet, och ett väl utbyggt lärlingssystem är en viktig del av förklaringen.

Skulle vi i Sörmland kunna införa något liknande? För att studera möjligheterna reste regionförbundets kompetensberedning till München i mitten av oktober.

En gedigen uppställning med företrädare för München stad, den regionala handelskammaren, arbetsgivare, fack, skolor och flertalet lärlingar slöt upp för att presentera lärlingssystemet. Med all rätt är de mycket stolta över dess framgång och yrkesutbildningar är ett respekterat utbildningsval.

Duales System betyder ungefär det dubbla systemet och det innebär i korthet att en ungdom med grundskoleexamen kan anställas hos offentliga och privata organisationer på ett utbildningskontrakt. Närmare 360 yrken omfattas och de kvalitetssäkras genom samarbete mellan staten, fackliga organisationer och handelskammaren.

I Sverige finns också lärlingsutbildningar, men vi skiljer oss åt när det gäller ansvar och roller mellan företag, skola och individ. I Tyskland är det ungdomens ansvar att hitta ett företag som kan erbjuda dem en lärlingsplats och de måste ta sig igenom ett rigoröst ansökningsförfarande. Betyg i sig räcker inte långt för att bli lärling. Blir det aktuellt med anställning betalar företaget för utbildningen, till och med extrastöd om det behövs. Relationen mellan skola och företag är ömsesidig och hälften av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd, den andra hälften sker i skolmiljö.

- Skolan är vår bästa partner, uttryckte en företrädare för företaget Seidenader, som är ett företag som ser lärlingar som en framtidsinvestering.
 
- Det här är bra för vår egen långsiktiga kompetensförsörjning, och vi tar också på oss en uppfostrande roll för ungdomarna.

Den rådande flyktingsituationen var något annat som diskuterades vid nästan alla studiebesöken. Sörmland berättade om den snabba språkundervisning som ska startas upp med hjälp av studieförbunden. München stad skulle gärna skulle vilja ha ett erfarenhetsutbyte om det längre fram.

Studieresan gav många nya intryck och en förståelse för hur lärlingssystemet i Bayern byggts upp.

- Vi kan inte kopiera tyskarnas system rakt av, men samarbetsrelationerna mellan skola och arbetsliv vill vi gärna ta efter i Sörmland, var kompetensberedningens reflektion av studieresan.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...