Meny

Mer pengar till industriutveckling i Katrineholm

Bild på man som svetsar.

150 000 ytterligare läggs till den halva miljon kronor som Regionförbundet Sörmlands styrelse tidigare har satsat på att stödja ett industriellt utvecklingscentrum i Katrineholm, som är hårt drabbat av Ericsson-nedläggningen.

- Vi vill få tillgång till en väl utvecklad industrikompetens i Katrineholm som dels kan samarbeta med relevanta akademier i olika FoU-projekt, dels hjälpa befintliga företag i regionen att utvecklas och expandera, förklarar Jacob Högfeldt (M), vice ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Tanken bakom utvecklingscentrat är att personer vid Ericsson i Katrineholm erbjuds att bygga en utvecklingsresurs inom områdena produktionsteknik, tillverkning och logistik.  Det ska ske i samverkan med Mälardalen Industrial Technology Center och Mälardalens högskola.

Efter att beskedet om nedläggningen av Ericsson kom har regionala och lokala intressenter tillsammans med Katrineholms kommun, representanter för Ericsson och närings- och arbetsmarknadsdepartementet haft överläggningar. Inom ramen för det breda samarbete som nu inletts i Katrineholm finns också förutsättningar för att vissa satsningar kan få ytterligare finansiering från statliga organ.

- Men det påbörjade förberedelsearbetet måste fortsätta för att visa regionens vilja att gå före, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar.

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...