Meny

72 miljoner till biogas i Sörmland

Bild på betande kor. Foto Susanne Jönsson www.pixabay.com www.pixabay.com
Det är främst biogas från gödsel och restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustri som anläggningarna ska producera. Det som blir kvar är en näringsrik biogödsel som återförs till lantbruket, ersätter konstgödning och bidrar till att utveckla livsmedelsproduktionen i Sörmland. Foto: Susanne Jönsson www.pixabay.com

Två nya lantbruksbaserade biogasanläggningar blir verklighet sedan Naturvårdsverket beviljat satsningar på lokala klimatinvesteringsmedel. Tillsammans kan de nya biogasanläggningarna i Strängnäs och Nyköping reducera koldioxidutsläppen med 25 500 ton årligen och förse 220 bussar eller 8 000 personbilar med lokalproducerat förnybart drivmedel.

I Sörmland finns en stor potential för lokal produktion av biogas för användning som drivmedel. Redan i dag finns anläggningar i Eskilstuna och Katrineholm som förser bussar och bilar med förnybart bränsle.

Det är Regionförbundet Sörmland som tillsammans med Biogas Öst samordnat en ansökan för att stötta de lokala företagare som vill genomföra satsningen. Hela sexton sörmländska företag ingår som delägare i biogasanläggningarna, som innebär en total investering på 180 miljoner kronor. Efter det positiva beskedet bidrar ”Klimatklivet”, ett investeringsstöd till åtgärder som ger stora minskningar av koldioxidutsläpp, med 40 procent av investeringen.

– Regionförbundet har stöttat initiativet i första hand som en satsning på det lokala näringslivet och som en del i den regionala utvecklingen. Vi ser många olika samhällsnyttor med att vårt lokala näringsliv kan bidra till att uppnå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta, säger Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Det är främst  biogas från gödsel och restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustri som anläggningarna ska producera. Det som blir kvar är en näringsrik biogödsel som återförs till lantbruket, ersätter konstgödning och bidrar till att utveckla livsmedelsproduktionen i Sörmland.

– Att satsningen äntligen blir av innebär nya affärsmöjligheter för oss lantbrukare, säger Kjell Johansson, Sjukälla Gård, som är en av delägarna i den tänkta anläggningen i Stigtomta utanför Nyköping.

Biogasanläggningen i Strängnäs ska uppföras på Gorsinge industriområde, ett bra läge nära den lokala bussdepån. Biogasanläggningen möjliggör även ett publikt gastankställe i Strängnäs.

 – En gasmack i Strängnäs skulle betyda mycket för mitt företag, det är något som vi har efterfrågat länge. Vi har gasbilar redan i dag eftersom vi har sett det som en viktig miljösatsning, så självklart är det en stor nackdel att inte kunna tanka på hemmaplan, berättar Nicklas Thörne på Taxi Strängnäs.

– Biogasanläggningen i Strängnäs innebär även nya möjligheter för Eskilstuna. Vi har länge varit framgångsrika på biogasproduktion och att använda gasen i kollektivtrafiken. En ny biogasanläggning i grannkommunen kan innebära intressanta möjligheter till samverkan, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...