Meny

3 miljoner extra till regional utveckling

Bild som visar pengar för utveckling. Foto: Gerd Altmann . www.pixabay.com

Drygt tre miljoner kronor extra satsar regeringen på regional utveckling i Sörmland under 2016. Det är ett glädjande besked för Regionförbundet Sörmland, som i regeringens villkorsbrev också ser en del nyheter i arbetets fokus, bland annat en ökad prioritering av miljödriven näringslivsutveckling och energi.

Extrapengarna kommer från de 25 miljoner extra i regionala utvecklingsmedel som regeringen satsar 2016 och som fördelats på de län som har de största utmaningarna, dit Sörmland räknas.

I villkorsbrevet framgår att insatserna som regionalt tillväxtansvariga ska göra tydligt kopplas till den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft. Området miljödriven näringslivsutveckling och energi ska som sagt prioriteras, liksom ett brett arbete med bredbandsutbyggnad och digitalisering.

Regeringens bedömning i samband med budgetpropositionen är att svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. En gradvis starkare utveckling i omvärlden ökar efterfrågan på svensk export, vilket i sin tur förväntas bidra till ökade investeringar, lägre arbetslöshet och ett stigande resursutnyttjande. Regeringen räknar även med att konsumtions- och investeringstillväxten i Sverige fortsätter.

Med stöd i Sörmlandsstrategin 2020 är regionförbundets uppdrag att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt i Sörmland. Länet har goda förutsättningar för detta tack vare befolkningsökningen, närheten till starka tillväxtmotorer och attraktiva livsmiljöer i såväl tätorter som på landsbygden. Det krävs dock en fortsatt satsning på utbildning/kompetensförsörjning, infrastruktur/kommunikationer samt innovationer/entreprenörskap. Det är också på dessa områden som 2016 års verksamhetsplan och budget är fokuserad. I och med det extra tillskottet av regionala utvecklingsmedel kan ytterligare satsningar under året komma att göras utöver de redan beslutade.

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...