Meny

Sörmland - Nära Stockholm

Bild på två kvinnor. Foto: Johnér Bildbyrå Johnér Bildbyrå

- Vi är länet som har allt, som kommer att få mer och det måste vi ta vara på.

Det var landshövding Liselott Hagbergs slutord innan alla uttalade Sörmlandsvänner skildes åt efter att visionen ”Sörmland – Nära Stockholm” presenterats för ett 40-tal personer på Dufweholms herrgård torsdagen den 4 februari.

Beskrivningen av Sörmland, eller snarare känslan av och för Sörmland, blev ett av de bestående intrycken av dagen. Något som flera av deltagarna också ville trycka extra på i framtiden när vi ska fortsätta att tala väl om Sörmland och berätta om alla de styrkor och möjligheter som länet har att uppvisa.

Några av de planerade restiderna till Stockholm behöver dock ses över innan det framtagna materialet kan börja användas för att lansera visionen om Sörmland och vårt utomordentliga läge i anslutning till landets främsta tillväxtmotor.

Frågan är nu hur arbetet med visionen ska gå vidare? Regionförbundet Sörmland och länsstyrelsen, som har initierat arbetet, får nu i uppdrag att se hur vi på bästa sätt kan använda resultatet av det arbete som har gjorts och kommunicera det till alla tilltänkta målgrupper som företag som kan vara intresserade av att flytta till Sörmland eller nya invånare.

Vi har därför all anledning att återkomma till frågan vid ett senare tillfälle.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...