Meny

Den 9 mars smäller det!

Bild på Lisbet Mellgren, Sveriges kommuner och landsting. Foto: Monica Swärd
Lisbet Mellgren från Sveriges kommuner och landsting, är en av tre från SKL som just nu arbetar hårt med att bevaka var medlemmarna står i den påbörjade regionbildningsprocessen. Foto: Monica Swärd

I mars presenteras kartan över det "nya" Sverige när Indelningskommittén presenterar sitt förslag på ny indelning av län och landsting i Sverige.

Det kommer att ske på ett möte med samrådsgruppen med regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S), Trosas kommunalråd Daniel Portnoff (M) och landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) som Sörmlands representanter.

Indelningskommitténs utgångspunkter är att en ny regionindelning ska svara mot befolkningens och näringslivets behov och utgå från funktionella arbetsmarknadsregioner. De grundar sig också på de kriterier som den tidigare Ansvarskommittén hade, nämligen:
• Befolkning
• Arbetsmarknadsregioner
• Fasta forskningsresurser
• Regionsjukhus
• Anknytning

Uppdraget innebär även att få fram en ändamålsenlig samhällsorganisation där en tydlig statlig närvaro samverkar med starka regionala självstyrelseorgan och utgår från ett tydligt medborgarperspektiv. Staten ska samlas regionalt, ha starka regioner och samverkan mellan staten och det regionala självstyret.

Utgångspunkterna för Indelningskommittén, efter att ha besökt bland annat Sörmland i slutet av förra året, är:
• Jämnstarka regioner
• Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling
• Förmåga att ansvara för regionsjukvård
• Befintliga samverkansmönster

Med det menas bland annat att det inte längre finns några exakta befolkningskriterier, att det krävs robusta strukturer och att regionerna bör klara av att hantera regionalt högspecialiserad vård inom respektive region.

- De allra flesta är mogna att bilda en region förutom Halland, Jämtland och Skåne. I övrigt är alla i länet överens, förutom Vård för pengarna som inte vill ha någon regionbildning, konstaterade Viking Jonsson när han för en tid sedan presenterade senaste nytt i regionfrågan för regionstyrelsen.

Den 15 januari presenterade Indelningskommittén en översiktlig plan som gör att nya regioner kan bildas redan den 1 januari 2019 i stället för 2023.

SKL håller på att ta fram ett antal rapporter som fördjupar och analyserar vilka vinster och utmaningar som kommer med nya, större regioner. De handlar om global konkurrenskraft, välstånd och regional kraftsamling och belyser vad stora regioner kan betyda för Sverige och vårt fortsatta välstånd, vilka tänkbara konsekvenser större regioner kan få ur ett demokratiperspektiv och fördelar och utmaningar med en ny regionbildning.

Under april kommer alla intresserade politiker att ha möjlighet att delta på SKL:s konferens om regionbildningsprocessen där ledande politiker och Indelningskommitténs ledamöter, Barbro Holmberg och Kent Johansson, kommer att finnas på plats. Då finns det möjlighet att diskutera utvecklingskraften i regionala tillväxtfrågor, hälso- och sjukvård samt utgångspunkterna för en ny regional indelning. En av dessa äger rum på Arlanda den 13 april och varje huvudman utser sina representanter till konferensen.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45