Meny

Var med och förändra Sörmland radikalt!

Bild på en anställd som serverar mat på ett äldreboende. Foto: Therese Swärd

Den uppmaningen kommer från Oxelösunds kommun, som har beviljats finansiering till att leda en fortsättning på ”Förändra Radikalt”, ett mycket lyckat projekt om tjänstedesign. Nu ska de goda resultaten spridas och vidareutvecklas och alla länets kommuner bjuds in att vara med. I april startar det, och ska ni vara med är det den 20 mars som gäller för intresseanmälan!

”Förändra Radikalt” handlar om att med brukarens bästa för ögonen utveckla nya metoder att tackla utmaningar som alla offentliga verksamheter står inför. I Oxelösund har projektets metoder hittills testats på tre olika arbetsområden, och resultaten är mycket goda, så goda att ett av dem, ”Vi flyttar in!”, är finalist till Götapriset som en av de bästa utvecklingssatsningarna i offentliga Sverige.

- Under mina 30 år inom vård- och omsorgsyrket har jag aldrig blivit så berörd, säger Birgitta Hell, enhetschef Björntorps äldreboende, om projektet.

Hon är en av dem som provat metoden som går ut på att någon ur personalen flyttar hem ett dygn till den person som är på väg att flytta in på särskilt boende.

Utifrån inflyttningarna sammanställdes en levnadsberättelse och en film om personen. Den används som presentation för personal och blivande grannar på boendet.

- Om man bor ett dygn hos någon så tror jag att man kommer att kämpa för den. Man vet om deras drömmar i livet och kommer gå så långt som möjligt för att uppfylla dem, är en reaktion från personalen på äldreboendet.

Metoden ”Vi flyttar in!” finns nu på alla äldreboenden i Oxelösund och en grupp med undersköterskor som redan idag jobbar inom äldreomsorgen i Oxelösund har rekryterats till att arbeta med den som en del av sin ordinarie tjänst.

Efter det pilotprojekt som blev ”Vi flyttar in!” har Oxelösund använt samma metoder för att tackla utmaningar inom olika verksamhetsområden. En av de innovationer som är resultat av det är ”Speed dating” mellan företagare och kommunala tjänstemän i syfte att förbättra dialogen med näringslivet. En annan är ”Måltidsvärdar” som satte fingret på varför skolelever och gamla på äldreboenden äter så dåligt.

Med måltidsvärdar, som är ordinarie personal som lösgörs från sina vanliga arbetsuppgifter för att ägna just måltiden extra uppmärksamhet, har resultatet både i skolan och på boendena varit lyckat. Måltidsvärden ser till att det är inbjudande i matsalen, snyggt dukat, lugnt och harmoniskt och har tid att uppmärksamma matgästerna.

Fler åt mer, är ett väntat resultat liksom att eleverna bråkade mindre i matsalen. Av det lite mer oväntade slaget är resultatet från äldreboendena där personerna blev lugnare genom hela dygnet och behövde mindre medicin,  fallrisken minskade, hygien blev bättre och de anhöriga kände sig tryggare.  Önskemålet från de som var med i arbetet med måltidsvärdar är naturligtvis att det ska bli en permanent lösning.

Just nu används metoderna som arbetats fram i projektet ”Förändra Radikalt” på åtta utmaningar:

• Hemtjänstens brukare är inte nöjda.
• Det tar lång tid för nyanlända att bli delaktiga i samhället.
• Förväntningar från nyinflyttade hyresgäster uppfylls inte.
• Elever och de äldre får inte in sig tillräckligt med näring.
• Företagare får bristande information.
• Kommunanställda är missnöjda med service och support inom IT, telefoni och teknik.
• Hyresgäster är inte nöjda med skötseln av kommunens fastigheter.
• Kommunanställda är inte nöjda med information och stöd från centrala stödfunktioner.

Och visst känns de igen i alla kommunala verksamheter? Kontakta processledarna Lisa Sollenborn och Susanna Shaibu om du är intresserad av att vara med i fortsättningen!

 

Fakta ”Förändra Radikalt Sörmland”

• Är ett uppföljande projekt till Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Förändra Radikalt”.
• Finansieras av Vinnova och Regionförbundet Sörmland genom satsningen på innovation i offentlig verksamhet.
• Startar i april 2016.
• Vänder sig till alla kommuner i Sörmland.
• Träffas vid sex tillfällen under året.
• Har brukarfokus.
• Nätverkar, delar erfarenheter och förstärker varandras innovationskraft.
• Målet är att lösa befintliga problem genom att ifrågasätta och ändra perspektiv.
• Samarbetar med projektet ”Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg” som drivs av Regionförbundet Sörmland.

 

Läs mer om upplägget i inbjudan från Oxelösunds kommun.


För mer information, kontakta
Susanna Shaibu, kanslichef och processledare i Oxelösunds kommun
070-567 43 43

Lisa Sollenborn, kommunstrateg och processledare i Oxelösunds kommun
070- 567 09 55

 

Text: Carina Wilhelmsson

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...