Meny

Gilla läget - Sörmland i tillväxtregionen

En sommarbild på två personer som sitter på en brygga som har en badstuga.

Hur drar vi bäst nytta av Sörmlands läge nära Stockholm? I arbetet "Sörmland - Nära Stockholm" har synen på länets tillgångar och möjligheter utretts.

I början av februari presenterades det första utkastet av arbetet och därefter har det kompletterats för att nu vara färdigställt i form av en broschyr. Arbetet med att lansera Sörmlands kvaliteter är något som sker fortlöpande och vi kan aldrig bli för många ambassadörer som talar väl om länet.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-09-13

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...