Meny

Ny Sverigekarta på gång

Sörmlandskarta

Onsdagen den 9 mars presenterar Indelningskommittén sitt förslag till ny regional indelning av Sverige. Kartbilden är inte slutgiltig utan ligger till grund fortsatta diskussioner där kommittén, i samspel med berörda aktörer, ska ta fram väl avvägda förslag till slutliga ställningstaganden i kommande betänkanden.

I Indelningskommitténs delredovisning, som lämnats till Regeringen i veckan, beskriver arbetet som hittills gjorts, men innehåller inga konkreta förslag att förhålla sig till.

Kommitténs arbete sker i samverkan med de regionala samrådsgrupperna, som för Sörmlands del består den av regionstyrelsens ordförande Viking Jonsson (S), landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa. Samrådsgruppens uppdrag är bland annat att sprida kunskap om kommitténs arbete till kommun- och landstingsföreträdare, och de kommer att närvara när Indelningskommittén presenterar förslaget på onsdag.

I dialogen mellan indelningskommittén och samrådsgruppen har det visat sig finnas stöd i de allra flesta län för att bilda färre län och landsting, och att en majoritet har en önskan om att inte dela de befintliga länen. Önskan är också att det regionala självstyret ska bli starkare och att den nya regionindelningen också ska tillämpas för flera statliga myndigheter. Ett stort antal pekar också på att hänsyn bör tas till befintliga samarbetsstrukturer.

Kommittén har inlett ett arbete tillsammans med länsstyrelserna som, inom ramen för nuvarande uppdrag, ska förtydliga deras tillväxtansvar samt stärka deras ansvar att samordna staten regionalt.

Delredovisningen slår fast att det kommande förslaget på regionindelning ska stödja en samordnad stat med starka regionala självstyrelseorgan med ett tydligt medborgarperspektiv. De NUTS II-områden som används för EU:s strukturfonder omfattar i samtliga fall flera län och de nya regionerna ska användas som indelning för EU:s strukturfonder.


Utgångspunkter för kommande indelning

  • Jämstarka regioner i fråga om skattekraft och ekonomisk bärighet ger i de flesta fall geografiskt större regioner. Indelningskommittén kommer att analysera konsekvensen av att de fysiska avstånden mellan väljare och förtroendevalda ökar.
  • Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling, till exempel för att möta utmaningar i samband med integration och ökad global konkurrens.
  • Förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet. Dagens sjukvårdsregioner bör avskaffas och uppgifterna fullgörs istället inom respektive ny region.
  • Utgå ifrån befintliga samverkansmönster.


Enligt direktiven kan kommittén lämna ett delbetänkande den 30 juni 2016 om de bedömer det möjligt att genomföra vissa förändringar från den 1 januari 2019, vilket i dagsläget kan vara möjligt för vissa län och landsting.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...