Meny

Sörmland i storregion

y regional indelning. Illustration: Sveriges Radio

Sörmland blir en del av en storregion tillsammans med fem andra län i Mellansverige. Det är förslaget som Indelningskommittén presenterat idag.

Västmanland, Örebro län, Uppsala län, Gävleborgs län och Dalarna. Det är de län som Sörmland föreslås bilda region med. Förslaget grundar sig på det arbete som Indelningskommitténs utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson gjort i samarbete med länens politiska företrädare i en samrådsgrupp och det utgör diskussionsunderlag innan den slutliga indelningen görs.

Den föreslagna regionen omfattar 64 kommuner med i dagsläget 1,7 miljoner invånare, vilket väntas öka till 2,2 miljoner till 2050.

- Nu börjar vårt arbete med att förklara och förankra förslaget hos kommunerna, säger Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande, som tillsammans med Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande och Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsen i Trosas ordförande, som företräder Sörmland i samrådsgruppen.

De nya regionerna ska vara ekonomiskt bärkraftiga och ge en mer jämstark indelning än dagens regioner. Den region som Sörmland skulle tillhöra blir riktigt stark, menar utredarna som lyfter fördelarna med att det redan nu finns väl upparbetade samarbeten i olika frågor inom regionen. Till utmaningarna ser de det faktum att 64 kommuner är ett stort antal och att det finns många olika centra.

- Vi vill minska antalet administrativa gränser. De som finns idag har spelat ut sin roll både för individen och för de enskilda landstingen som är för små för att klara sig själva, säger Barbro Holmberg.

Indelningskommitténs arbete blir nu att sondera hur förslaget tas emot i samtalskretsarna, det vill säga i länen i respektive föreslagen region. Sedan sker en gemensam avstämning med samrådsgruppen med de politiska företrädarna.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45