Meny

Regionförbundet och regionfrågan

Viking Jonsson (S). Foto: Christian Holmér

Regeringens utredare har lagt ett diskussionsförslag om en ny regionindelning i Sverige som vi i Sörmland behöver diskutera och ta ställning till.

Under arbetets gång har regionförbundet utsett tre kontaktpersoner, undertecknad, Monica Johansson, landstingsstyrelsens ordförande och Daniel Portnoff, kommunstyrelsens ordförande i Trosa.

I våra diskussioner med utredarna har vi framfört Sörmlands önskemål om en regionbildning i första hand med Stockholm och i andra hand den så kallade bananen med Uppsala och Västmanland. Som kontaktpersoner har vi även bildat en referensgrupp med två representanter från samtliga partier i landstinget. Vi har även informerat vår styrelse om vårt arbete. Så långt har inte något parti meddelat en avvikande uppfattning förutom (VFP) som haft olika uppfattningar beroende på vilken ledamot som varit närvarande. Antingen har de varit för eller också emot regionbildning eller också har de varit för om det handlar om en sjukvårdsregion.

Utredarnas förslag till indelning är inte optimal ur Sörmlands synvinkel eller önskemål men inte heller så dåligt att det bara kan förkastas. För vad är alternativet? Östergötland med Kalmar och Jönköping? Önskemålen kan vara många men vi ska fortfarande få ihop hela kartan och inte bara den egna regionen. Som kontaktpersoner har vi till utredarna framfört Sörmlands och partiernas önskemål. Det har aldrig varit tal om någon censur som Vård för pengarna (VFP) framförde i debattartikel så sent som den 30 mars.

Vid vår senaste träff med samtliga partirepresentanter redogjorde varje parti för sina synpunkter på utredarnas förslag och tidsaspekten 2019 eller 2023. De synpunkterna tar vi nu med oss i de  fortsatta diskussionerna med utredarna. Tyvärr deltog inte (VFP) vid detta möte så vi har fortfarande inte kunskap om vad partiet vill, däremot vet vi vad deras olika partiföreträdare vill, men det är inte riktigt samma sak. Jag föreslår därför att (VFP) kallar till ett partimöte och tar ställning i sakfrågan. Jag kan lova er att er ståndpunkt inte kommer att censureras.

 

Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...