Meny

Diskussion i regionfrågan

Bild på regionförbundets presidium med Viking Jonsson (S) och Jacob Högfeldt (M).
Regionstyrelsens presidium med ordförande Viking Jonsson (S) och vice ordförande Jacob Högfeldt (M).

Hur ställer sig Sörmland i regionfrågan? Idag bjuder regionförbundet in till information och diskussion.

Idag samlas ett 90-tal ledande politiker och tjänstemän på Hedenlunda slott utanför Flen, för att ta del av det allra senaste i regionfrågan.

Indelningskommitténs huvudsekreterare Johan Krabb kommer att berätta om kommitténs arbete och Sveriges Kommuner och Landstings expert Lisbet Mellgren berättar om hur det ser ut just nu och om processen framåt.

Vidare i programmet delar Magnus Persson med sig av sina erfarenheter av att bilda region. Han var tidigare var direktör för Regionförbundet Örebro.  Dessutom belyser Sörmlands landstingsdirektör Jan Grönlund sjukvårdens roll i regionfrågan.

Dagen innehåller alltså relevant information om det pågående utredningsarbetet och fokuserar på att diskutera vilken roll och vilka krav som Sörmland ska enas kring inför kommande sammanläggningsarbete.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45