Meny

Sörmlandspolitiker uppvaktade infraministern

Bild på respresentanter från samarbetsgruppen "En Bättre Sits". Foto: Mälardalsrådet Mälardalsrådet
Monica Johansson (S) och Viking Jonsson (S) representerade Sörmland vid uppvaktningen av infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Trafikverkets inriktningsunderlag saknar helhetsperspektiv och förringar klimatfrågan. Det säger politiska företrädare för sju län i Stockholm-Mälardalsregionen och den 30 mars fick de chansen att föra fram sina åsikter direkt till infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Det var Mälardalsrådets samarbetsgrupp ”En Bättre Sits”, EBS, som under en dryg timme framförde sin gemensamma syn på Trafikverkets inriktningsunderlag. För Sörmland deltog regionstyrelsens ordförande Viking Jonsson (S) och landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Synpunkterna på inriktningsunderlaget sammanfattas i sex punkter:

• Tydligare helhetsperspektiv och målstyrning
• Drift och underhåll måste prioriteras
• Satsningar ska minska transporternas klimatpåverkan
• Tydliggör prioriteringen av godstransporter med sjöfart
• Lägg vikt vid fördelningen av utvecklingsmedel
• Sverigeförhandlingens effekter måste beaktas

- Klimatförändringarna är en ödesfråga, säger Monica Johansson i ett pressmeddelande. Vi vill se en tydligare satsning som minskar transporternas klimatpåverkan, till exempel på kollektivtrafikstarka pendlingsstråk in mot storstäder. Vi vill också se en djupare analys av hur överflyttning av gods från landtransporter till sjöfart ska ske.

Planeringen bör inte enbart utgå från prognoser för trafikutvecklingen, utan i högre grad bli målstyrd, menar EBS-företrädarna.


För mer information, kontakta

Fredrik Högberg
073-596 72 57


Fakta om ”En Bättre Sits”
En Bättre Sits är ett samarbete mellan ett stort antal intressenter i sju län i Stockholm-Mälarregionen med omnejd: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland.

Kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, Mälab, Swedavia samt näringslivet genom storregionens handelskammare, arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...