Meny

Mycket gott i matlänet Sörmland

Bild på sörmländska delikatesser. Foto: Annie Hedberg, Öknaskolan Foto: Annie Hedberg, Öknaskolan

Mätt och belåten. Ja, har du varit med på något av alla trevliga evenemang som projektet ”Stolt mat i Sörmland” anordnar så är du säkert det. För det råder en febril aktivitet att lansera Sörmland som ett matlän av rang. Till nytta och glädje både för näringslivet och besöksnäringen.

- Vi drog igång för nästan exakt två år sedan, och här händer det grejer! säger Bengt ”Spider” Jansson som är projektets samverkanskoordinator.

Ambitionen med ”Stolt mat i Sörmland” är att om fler producenter, förädlare, restauranger och säljare av sörmländsk mat och dryck samarbetar mer blir de mer lönsamma. Och det går bra. Redan nu omsätter de över 3 300 sörmländska företag som arbetar med mat från jord till bord, drygt 5,5 miljarder kronor och sysselsätter 11 000 personer.

Aptitrundan, Rabarberfestivalen, Korv med bröd-festivalen och Midvinterfesten är exempel på populära evenemang som når ut till den breda kundkretsen, och Nyköping håller på att profileras som Sörmlands mathuvudstad. Även på webben har ett arbete påbörjats med att marknadsföra sörmländska mat och dryck på Visitsörmlands hemsida.

Mer närodlat och lokalproducerat i offentliga verksamheter är något som projektet strävar efter. Det behöver bli smidigt för lokala producenter att lämna anbud till offentliga upphandlingar ch projektet arbetar med att inspirera offentlig-mat-personal genom att visa vad länet har att erbjuda.

I Sörmland finns 122 lokala mjölkbönder och många av dem har det tufft. Därför har flera idémöten hållits för att hitta sätt att stötta dem.

- En tanke är att kommunerna skulle kunna ha egna mejericontainrar, säger Bengt Jansson.

För några månader sedan gjordes en annonskampanj i lokalmedia för den svenska mjölkproduktionen och framöver planeras ytterligare kampanjer med samma anslag med svenskt kött och grönsaker i fokus.

Även om intresset för mat är stort finns ett produktions- och kompetensglapp som behöver fyllas. Ungdomar behöver inspireras och livsmedelsprogrammen behöver fler studenter. Därför sökte projektet medel till ett socialfondsprojekt ”Kompetensjakten” som beviljades strax före jul 2015. Under hösten 2016 startar Thomasgymnasiet i Strängnäs ett nytt gymnasieprogram och sörmländska mataktörer kommer att medverka i undervisningen.

Projektet ”Stolt mat i Sörmland” lutar sig mot länsstyrelsens matstrategi och finansieras av länsstyrelsen, regionförbundet, Sörmlands sparbank och Sparbanken Rekarne AB.
 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...