Meny

Arbetet med nya länsplanen vill bryta normer

Bild på lastbilschaufför.
Infrastrukturdagen 2016 bjöd både på blickar framåt som i backspegeln.

Den största utmaningen för den kommande infrastrukturplaneringen är en samordnad infrastruktur och en kollektivtrafik och samhällsplanering som har kopplingar till bostadsbyggandet. Det gäller också att inte fastna i gamla normer och stuprörstänkande.

Det är några av medskicken från Infrastrukturdagen 2016 som regionförbundet och kollektivtrafikmyndigeten arrangerade den 28 april i Eskilstuna och som är ett viktigt inspel i arbete med den nya länstransportplanen.

- Vi vill fånga upp de viktigaste utmaningarna och ta måldiskussionerna tidigt i processen, säger Fredrik Högberg, regionförbundets strateg med länsplaneupprättande på sitt bord.

Workshoppen kopplade ihop infrastrukturfrågor med de fyra målen som finns i Sörmlandsstrategin 2020, det vill säga att det ska finnas goda tillgångar till utbildning, arbete och rekrytering, starka samband med omvärlden, ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbara och attraktiva livsmiljöer.  Den röda tråden var tillväxtperspektivet och bostadsbyggandet.

- Vi har fått kritik för att vi varit dåliga på målstyrning, men det ska vi ändra på i arbete med den nya länsplanen, säger Fredrik Högberg.

Det har saknats målbilder för hur politiken vill ha transporterna på längre sikt och istället har arbetet styrts av prognoser för vilka behov som ska täckas, vilket är den traditionella modellen. Nu ska istället hållbarhetsmål ur ett socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv vara med i hela planeringsprocessen och arbetet är därmed ambitiösare än vad lagen kräver.

- Den här gången kommer flera planalternativ att tas fram parallellt och i nära samarbete med politikerna i infrastrukturberedningen.

I juni nästa år ska förslaget på ny länstransportplan skickas ut på remiss.

Det är hög tid att vi vågar bryta normerna, menar Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector, som bjöd på ett inspirerande inspel i dagens program. Infrastrukturen som vi har idag följer 60-talets samhällsnormer då biltrafik var tidens melodi. Nu är det vi som ska planera för framtidens generationer, så fastna inte i gammalt normtänk, uppmanade hon.

En titt i backspegeln på vad som gjorts sedan 2010 gavs också under dagen. För hur har resurserna i länsplanerna använts sedan dess? Svaret är att mer resurser än planerat lagts på bilvägar och gång- och cykelvägar. Satsningarna på kollektivtrafiken blev mindre än planerat och det beror mycket på att det saknats bra underlag som visat behoven.

Regionförbundets projekt ”Attraktiva bytespunkter” råder bot på det eftersom det bland annat kartlägger hur bytespunkterna ser ut i Sörmland och ger ett ”hela-resan-perspektiv”.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...