Meny

55 000 nya bostäder med Ostlänken

Bild på byggnadsarbetare Foto: Therese Swärd
Under åren 2016-2035 kommer 55 000 nya bostäder att byggas i kommunerna utmed höghastighetsjärnvägen Ostlänkens dragning.

Förhandlingen mellan kommunerna utmed Ostlänken och staten är klar och projektet är nu ett steg närmare fullbordan. Vid en presskonferens idag meddelades att löftet är 55 000 nya bostäder under perioden 2016-2035 och 1 miljard kronor i medfinansiering, totalt över hela sträckan.

För Sörmlands del är resultatet av Sverigeförhandlingen att Nyköpings kommun har gått med på att bygga 7 400 bostäder och förskottera 54 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 000 kronor/invånare, samt medfinansiera med 84 miljoner kronor.

Motsvarande för Trosa kommun är 1 700 nya bostäder, 12 miljoner i förskottering och 47,5 miljoner kronor i medfinansiering.

Staten kommer att finansiera grundutförande av stationer och järnvägsanläggningen och dagens överenskommelse bekräftar de 13 stationerna utmed höghastighetsjärnvägen. Ostlänken-kommunerna och Sverigeförhandlingen är också överens om att snabb regional trafik ska få tillträde till den nya banan för att uppnå de regionförstoringseffekter som eftersträvas.

Förhandlingen mellan staten och Stockholm Skavsta flygplats pågår men är ännu inte i mål.

- Ostlänken står nu på egna ben, konstaterade en nöjd infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Stockholm Skavsta Flygplats, södra porten till Stockholmsregionen

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-09-30

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...