Meny

Fler unga ska klara gymnasiet

Bild på män som sitter på en parkbänk. Foto: Zafer Ali Zafer Ali
Genom anpassade lösningar och bättre stöd ska fler unga klara gymnasiet.

Alla ska med, du med och jag med! Det handlar om att förebygga ett utanförskap som kan vara förödande för individen och en förlust för samhället. Därför jobbar projektet ” #jag med” för att hitta sätt att minska avhoppen från gymnasieskolan och få dem som redan hoppat av att komma tillbaka till studier eller arbete.

Gunilla Malm är regionförbundets länsprojektledare för Sörmland som har två pågående projekt, ett i Nyköping- Oxelösund och ett i Katrineholm.

- Varenda ungdom som fullföljer sina studier är en vinst! säger Gunilla Malm.

Projektet #jagmed finansieras av Europeiska socialfonden och omfattar fem län och ett trettiotal kommuner som alla arbetar för att minska skolavhopp bland unga. Det startade i september 2015 och nu är det dags att arbeta konkret med aktiviteter som gör skillnad bland 15 - 20-åringarna.

Katrineholms inriktning är individanpassad går ut på att coacha för att stötta, motivera och stärka självförtroendet och hälsan hos deltagarna. Arbetet går att följa på en nystartad blogg

Även i Nyköping- Oxelösund är arbetet inriktat på ett coachande förhållningssätt och rekrytering av en särskild ungdomssamordnare pågår. En annan viktig del i projektet är att involvera skolpersonal och tillsammans utveckla och förbättra arbetsmetoder för att tidigt fånga upp elever i riskzonen.

Anna Hedeklint är delprojektledare för Nyköping-Oxelösund och hon menar att trots att personalen i årskurs 9 gör ett enormt arbete med att få alla elever behöriga till gymnasiet krävs det ibland skräddarsydda lösningar, och de behöver bli bättre på att erbjuda dem.

- Om vi blir bättre på att samverka när en elev ska byta skola kan vi fånga upp dem som riskerar att hoppa av, tillägger Gunilla Malm.

Regionförbundet Sörmlands åtagande i ”#jagmed” är framför allt att sprida erfarenheter och arbetsmetoder samt skapa nätverk inom Sörmland med berörda aktörer som arbetar för målgruppen på olika sätt.

 Logotyp för projektt #jagmed Östra Mellansverige

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...