Meny

Nej till sänkta hastigheter

Bild på kvinna som går mitt i vägen. Foto: www.pixabay.com

Sänkta hastighetsgränser är inte lösningen på en säkrare trafik och minskade koldioxidutsläpp i Sörmland. För det behövs ett bredare grepp, som inte motverkar länets utveckling på lång sikt. Därför har regionstyrelsen beslutat att avvisa Trafikverkets remiss ”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard”.

- Det få inte gå för långsamt. Även relativt små minskningar i restiden har stor negativ inverkan på utvecklingen i länet, eftersom vi har mycket landsbygd och många som arbetspendlar, säger regionstyrelsens ordförande Viking Jonsson (S).

Förslaget som man ställer sig emot är att sänka hastigheten från 90 till 80 km/h på:
• väg 52 och 53 till mellan Nyköping – Eskilstuna och Nyköping – Katrineholm
• väg 57 mellan anslutande länsväg 823 och 224 vid Gnesta samt gamla E4 mellan Bergshammar – länsgränsen mot Östergötland

En framtida storregion kommer sannolikt att göra att resorna på vissa av de här sträckorna ökar, och Trafikverkets motiv bakom hastighetssänkningarna att minska konsekvenserna vid en krock mellan fordon samt minska koldioxidutsläppen är argument som Regionförbundet Sörmland inte köper.

- Trafikanterna måste känna att anpassningarna är naturliga, annars får de motsatt effekt där man inte respekterar de satta gränserna och tar ökade risker, säger regionförbundets Christoffer Wendel. Han har tidigare arbetat som haveriutredare och förordar istället underhåll och alternativa åtgärder för höjd säkerhet.

Utsläppen minskar visserligen, men ganska lite eftersom det ändå inte är så mycket trafik på de här sträckorna, vare sig ur nationellt eller europeiskt perspektiv.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

1 kommentarer Stäng kommentarer
Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Kommentarer:

  • av Lars Fredriksson

    Region Sörmland måste prioritera att rädda liv o minska antalet svårt skadade - inte att driva moderat bilpopulism. Vill man ha snabb pendling så får regionen satsa på mer tågtrafik. Stambanan längs väg 57 tillåter ju hela 150-175 km/h för regionaltåg!

    22 maj 2018, 07:28

Föregående Nästa