Meny

Tillväxten börjar i skolan

Bild på skolungdomar.

Attityder och förhållningsätt i skolan är jätteviktigt! Det är där ungdomars livsvillkor formas. Vi vill att fler får kunskap om hur vi kan påverka deras möjligheter att må bra och få en jämlik etablering i samhället och bjuder in till höstens kanske mest angelägna kunskapsdag den 1 september.

Lena Nyberg är generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Cristine Dahlbom Nygren är Regionförbundet Sörmlands regiondirektör. De har stora förhoppningar inför ”Tillväxten startar i skolan” som de arrangerar tillsammans med Landstinget Sörmland.

- Den kunskap vi har måste leda till förändring för unga och det betyder att vi behöver förankra på lokal och regional nivå. Vi vill påverka ungas vardag, säger Lena Nyberg.

 

Cristine Dahlbom Nygren instämmer:

– Det är en bra chans för politiker och tjänstemän att ta del av nya perspektiv på en aktuell fråga, ungas jämlika livsvillkor.

 

Projektet ”#jagmed – unga till utbildning och arbete i Östra Mellansverige” kommer att ge konkreta lokala exempel på skolutvecklingsprojekt som gör skillnad. Östgötakommissionens Anita Jernberger (L) delar med sig av deras arbete kring hälsan och regionala utvecklingsfrågor och en nationell utblick ges av Inger Ashing som är nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.

- Vi har verkligen ett fullspäckat program att se fram emot, och hoppas på många som sluter upp i Eskilstuna! avslutar Lena Nyberg.

 

Fakta
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

• Regionförbundets beredning för kompetensfrågor har sedan sin start 2014 haft ungas skolgång som prioriterat mål, och beredningen för jämlik hälsa har också ungas hälsa som ett fokusområde.
Här kan du läsa mer om kunskapsdagen "Tillväxten startar i skolan" och göra din anmälan.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...