Meny

Sörmland föreslås ingå i storregion från 2019

y regional indelning. Illustration: Sveriges Radio
Indelningskommittén förordar att Svealandsregionen bildas 2019.

Indelningskommittén har presenterat sitt delbetänkande kring ny indelning av län och landsting. Kommitténs förslag är att Svealandsregionen, där Sörmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Gävleborg samt Dalarna ingår, ska bildas från och med 1 januari 2019.

- Sörmlands inställning är att vi är positiva till en regionbildning. Vi behöver vara väl förberedda om regering och riksdag beslutar i enlighet med Indelningskommitténs förslag med regionbildning från 2019. Det är även viktigt att tillgången till vård och omsorg fortsätter att vara god för befolkningen, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Den fortsatta beslutprocessen inleds med att förslaget om ny indelning av län och landsting ska skickas ut på remiss. En proposition ska tas fram under våren 2017 för att beslutas i riksdagen sommar/hösten 2017. Därefter fattar regeringen beslut om indelning av landsting under hösten 2017.

- I en kommande regionbildning är det viktigt för Sörmland att säkra Mälardalens högskola och den statliga närvaron i länet. Med Indelningskommitténs förslag ges goda förutsättningar för regionen att samarbeta över regiongräns och säkerställa vårt tillväxtstråk mot Stockholm säger Viking Jonsson (S), regionförbundets ordförande.


Delbetänkandet i sin helhet finns på regeringens hemsida.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Cristine Dahlbom

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Cristine Dahlbom

Regiondirektör

Chef för förbundskontoret med det övergripande ansvaret för utvecklingen av Regionförbundet Sörmlands verksamhet.

Skicka e-post
Telefon: 073-086 52 67