Meny

Storsatsning på Skavsta

Bild på ett plan som flyger i solnedgången.
Investeringar på 50 miljoner kronor i Stockholm Skavsta flygplats ger förutsättningar för ett bättre samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och bidrar till mer tillförlitliga flygtransporter i Stockholmsregionen.

50 miljoner satsas på höjd säkerhet, ökad kapacitet och ny infrastruktur inför Ostlänken.

Av de 50 miljonerna bidrar EU med 25 miljoner kronor och flygplatsbolaget och Nyköpings kommun investerar resterande belopp.

Det är ökningen av antalet utrikesflyg de kommande tjugo åren och planeringen av Ostlänken, som medför behov av högre kapacitet på flygplatsen. Trängseln i luftrummet ovanför Stockholm är stor, särskild under morgontimmar och kvällar. Det behövs ett samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och ökad stabilitet i flyginfrastrukturen. Investeringarna ger förutsättningar för ett bättre samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och bidrar till mer tillförlitliga flygtransporter i Stockholmsregionen. Bakom projektet som fått EU-stöd står Stockholm Skavsta flygplats AB och Nyköpings kommun i samarbete med Regionförbundet Sörmland. 

Företag i Stockholmsregionen kan se fram emot nya möjligheter till tillväxt. Planerna för Stockholm Skavsta de närmaste femton åren inkluderar bland annat en järnvägsstation på Ostlänken, utbyggnad av flygplatsytor och terminaler samt utveckling av marken kring flygplatsen.

Det är förbättringar som, tillsammans med systeminvesteringarna, skapar goda förutsättningar för att flygplatsen blir en effektiv förbindelsenod för internationella transporter via flyg, tåg och vägtrafik.

– Det är väldigt positivt att Stockholm Skavsta beviljats EU-medel för fortsatt utveckling som en av Stockholmsregionens internationella flygplatser, säger Regionförbundet Sörmlands ordförande Viking Jonsson (S).

- Europeiska unionens vilja till samfinansiering bekräftar Stockholm Skavstas betydelse för flygplatskapaciteten i Sverige och Stockholmsregionen. Det stärker både Stockholm Skavstas och Nyköpings utveckling, säger Urban Granström, kommunstyrelsen ordförande i Nyköping.


- Genom det förbättrade landningssystemet kan Stockholm Skavsta flygplats optimera sin roll som södra porten till Stockholmsregionen, säger Peter Steinmetz, vd, Stockholm Skavsta flygplats. Flygplatsen fortsätter att växa till en internationell förbindelsenod.

 

Satsningen (projekt Skavsta Access 2,0) i korthet:

• Uppgradering av landningssystem för landningar i dåligt väder
• Analyser av framtida infrastruktursatsningar – hur flygplatsen kan utvecklas till en nod för flyg, tåg och vägtransporter
• Analyser av systemval inför egen station på Ostlänken

 Stockholm Skavsta Flygplats, södra porten till Stockholmsregionen

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...