Meny

Stort intresse för kunskapsdag om ungdomars livsvillkor

Bild på Monica Johansson (S), ordförande för beredningen för jämlik hälsa, Catharina Fredriksson (S), ordförande för kompetensberedningen samt ledamöterna Anna af Sillèn (M) och Jari Puustinen (M) vid kunskapsdagen "Tillväxten startar i skolan" den 1 september. Foto: Monica Swärd
Panelsamtal med Monica Johansson (S), ordförande för beredningen för jämlik hälsa, Catharina Fredriksson (S), ordförande för kompetensberedningen samt ledamöterna Anna af Sillén (M) och Jari Puustinen (M) vid kunskapsdagen "Tillväxten startar i skolan" den 1 september. Foto: Monica Swärd

Regional utveckling och folkhälsa hänger ihop. Det tar vi fasta på och fortsätter att arbeta tillsammans.

Det var budskapet från regionstyrelsens båda beredningar för kompetensfrågor och jämlik hälsa under kunskapsdagen ”Tillväxten startar i skolan” den 1 september. Att dagen berörde ett angeläget och högaktuellt område märktes på det stora antalet intresserade deltagare som slutit upp i Eskilstuna. 

Under rubriken ”Vad kan vi i Sörmland göra för att främja jämlika förutsättningar för en god hälsa?” samtalade ledamöter från de båda beredningarna och en slutsats var att regionförbundet erbjuder mötesplatser för kommunerna i arbetet med skolutvecklingen.

På temat varför många ungdomar inte avslutar sina gymnasiestudier är det flera faktorer som spelar in, som till exempel hur involverade föräldrarna är, hur kollektivtrafiken fungerar och vilka utbildningar som finns tillgängliga. Här var alla överens om att det krävs mera samarbeten.

I nästa nyhetsbrev, som publiceras i slutet av september, kan du läsa mer från kunskapsdagen som arrangerades av Regionförbundet Sörmland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

 

Här kan du lyssna på ett inslag om projektet #jagmed med Gunilla Malm i P4 Sörmland som stod för en del av innehållet under dagen.

 

 

Läs mer på P4 Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58