Meny

Nytt bostadspolitiskt uppdrag

Illustration över arkitektur från www.pixabay.com www.pixabay.com
Det behöver byggas fler bostäder i Sörmland, och för det krävs långsiktiga strategiska lösningar.

Att bo bra är viktigt och att överhuvudtaget ha någonstans att bo är ännu viktigare. Annars är det svårt att känna sig trygg och ha en fungerande vardag. Men med den bostadsbrist som idag finns är en egen bostad långt ifrån en självklarhet, och här i Sörmland är situationen lika alarmerande som i övriga landet.

- Vi behöver samarbeta kring långsiktiga strategiska lösningar så att det byggs fler bostäder i länet, säger regionstyrelsens ordförande Viking Jonsson (S), som varit med och fattat beslutet att bredda uppdraget som den politiska beredningen för infrastruktur och transporter har till att även omfatta bostadsfrågan.

Hittills har nio ledamöter varit involverade i arbetet, men nu med det breddade uppdraget utökas de till elva, och majoriteten och oppositionen i regionstyrelsen utser varsin ledamot.

Den 1 december träder den nya beredningen, som byter namn till beredningen för infrastruktur och bostadsfrågor, i kraft.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-09-19

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...