Meny

Estlands digitala framsteg inspirerade

Bild på deltagare i 2016 års ledningskonferens om digitalisering i Estland.
Sörmlands ledande politiker och tjänstemän på besök i Estlands TV-torn lyssnade till Ain Aaviksoo, ansvarig för Estlands e-hälsosatsning.

Digitalisering är en glödhet fråga just nu. Inte minst som en väg för den offentliga sektorn att upprätthålla god samhällsservice. Därför gick Regionförbundet Sörmlands årliga ledningskonferens den här gången till Estland, som ligger i framkant i frågan.

Med på konferensen var ledande politiker och tjänstemän från Sörmland.

- Medborgarnas förväntningar är höga på alla våra samhällsfunktioner och det offentliga Sverige behöver kraftfullt öka digitaliseringstakten för att möta dem, säger Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande för Regionförbundet Sörmland.

- Estland har arbetat målmedvetet och lyckats väl med digitaliseringen gentemot sina medborgare, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

E-hälsa

Under konferensen träffade deltagarna bland annat Ain Aaviksoo, statssekreterare på Socialdepartementet och ansvarig för Estlands e-hälsosatsning, som berättade hur de arbetar.

Datasäkerhet

Flera programpunkter handlade om säkerhetsfrågor kopplade till att allt fler känsliga uppgifter hanteras digitalt. NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence i Tallinn besöktes där Siim Alatalu, chef för internationella relationer, tog emot.

Med gott om intryck med sig hem i bagaget går nu diskussionerna vidare om hur Sörmland kan fortsätta utveckla digitala tjänster.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-10-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...